Dämvik M., Vilket skydd ger lågstrålande zoner?, Ljusglimten 2013-09-30. 

https://eloverkanslig.org/vilket-skydd-ger-lagstralande-zoner-enligt-lagen/

 

§

Dämvik M. and Johansson O., Health Risk Assessment of Electromagnetic Fields: A Conflict between the Precautionary Principle and Environmental Medicine Methodology, Reviews on Environmental Health, vol 25, No 4, 2010.

http://stayonthetruth.com/resources/Olle_Johannson/Dämvik-Johansson-2010.pdf

 

§

Dämvik M., Mobilmaster - en praxis som bygger på felaktig information, Juridisk Tidskrift, 2008-09 nr 2.

http://docplayer.se/10721815-Mats-damvik-mobilmaster-en-praxis-som-bygger-pa-felaktig-information-2008-09-nr-2.html

 

§

Dämvik M. och Johansson O., Försiktighetsprincipen ställer krav på rapportering av osäkra risker, Läkartidningen 2008-08-19 nr. 34.

http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=10088

 

§

Dämvik M., Internet - ett verktyg vid forskning i utländsk och internationell rätt. Institutet för rättsinformatik, IRI-rapport 1993:2.

 

§

Dämvik M., Skadeståndsansvar för fel i datorprogram, Institutet för rättsinformatik, IRI-rapport 1991:2.